Bán hồng cánh cứng 6 bông giá rẻ tại tphcm- HL25

Giá: 65,000đ  70,000đ

Bán bụi hồng bèo 5 bông tại tphcm- HL26

Giá: 55,000đ  60,000đ

Bán bụi hồng vải 7 bông tại tphcm- HL27

Giá: 67,000đ  73,000đ

Bán bụi hồng vải 6 bông cánh cứng tại tphcm- HL28

Giá: 67,000đ  73,000đ

Bán lá ngót nhung tại tphcm- HL29

Giá: 57,000đ  62,000đ

Bán lá bạch đàn tại tphcm- HL30

Giá: 39,000đ  45,000đ

Bán hoa vải nhập khẩu tại tphcm- HL31

Giá: 65,000đ  70,000đ

Bán lá ngót tại tphcm- HL32

Giá: 37,000đ  42,000đ

Bán bụi hoa hồng 6 bông tại tphcm- HL33

Giá: 65,000đ  70,000đ

Bán bụi hồng râu tại tphcm- HL34

Giá: 78,000đ  84,000đ

Bán bụi hồng nụ 18 bông tại tphcm- HL35

Giá: 75,000đ  80,000đ

Bán nhánh cây bạch quả tại tphcm- HL36

Giá: 12,000đ  15,000đ
0948 918 268
0948 918 268